الهه قلی فلاح به مسابقات پارالمپیک زمستانی کره‌جنوبی اعزام می‌شود

الهه قلی فلاح به مسابقات پارالمپیک زمستانی کره‌جنوبی اعزام می‌شود
مربی تیم ملی پاراسکی از اعزام ورزشکار نابینای زنجانی به مسابقات پاراالمپیک زمستانی در رشته صحرانوردی در کشور کره‌جنوبی خبر داد.

الهه قلی فلاح به مسابقات پارالمپیک زمستانی کره‌جنوبی اعزام می‌شود

مربی تیم ملی پاراسکی از اعزام ورزشکار نابینای زنجانی به مسابقات پاراالمپیک زمستانی در رشته صحرانوردی در کشور کره‌جنوبی خبر داد.
الهه قلی فلاح به مسابقات پارالمپیک زمستانی کره‌جنوبی اعزام می‌شود

View more posts from this author