امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود

امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه میناب گفت: امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود که در این راه خانواده و تمام دارایی خود را فدای اسلام کرد و از نماز این تجلی والای عبودیت پاسداری نمود.

امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه میناب گفت: امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود که در این راه خانواده و تمام دارایی خود را فدای اسلام کرد و از نماز این تجلی والای عبودیت پاسداری نمود.
امام حسین(ع) یک پاسدار به تمام معنا در اسلام بود

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author