امام خمینی(ره) اسلام ناب را احیا کردند/ قدر نعمت انقلاب را بدانیم

امام خمینی(ره) اسلام ناب را احیا کردند/ قدر نعمت انقلاب را بدانیم
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نعمت است که باید قدردان آن باشیم، گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام در حاشیه بود و امام خمینی(ره) توانستند که حکومت اسلامی را در ایران به وجود آورند.

امام خمینی(ره) اسلام ناب را احیا کردند/ قدر نعمت انقلاب را بدانیم

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نعمت است که باید قدردان آن باشیم، گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام در حاشیه بود و امام خمینی(ره) توانستند که حکومت اسلامی را در ایران به وجود آورند.
امام خمینی(ره) اسلام ناب را احیا کردند/ قدر نعمت انقلاب را بدانیم

View more posts from this author