امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگردان از انحرافات جلوگیری کردند

امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگردان از انحرافات جلوگیری کردند
مدیر اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگرد و اعزام به اقصی نقاط جهان سعی کردند تا از انحرافات جلوگیری کنند.

امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگردان از انحرافات جلوگیری کردند

مدیر اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگرد و اعزام به اقصی نقاط جهان سعی کردند تا از انحرافات جلوگیری کنند.
امام موسی کاظم(ع) با تربیت شاگردان از انحرافات جلوگیری کردند

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author