امتیازات زیادی در اوایل فصل از دست دادیم/ از فردا به آسیا فکر می‌کنیم

امتیازات زیادی در اوایل فصل از دست دادیم/ از فردا به آسیا فکر می‌کنیم
مربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: در اوایل لیگ برتر امتیازات زیادی از دست دادیم و نتایج تیم بیشتر مساوی یا شکست بود.

امتیازات زیادی در اوایل فصل از دست دادیم/ از فردا به آسیا فکر می‌کنیم

مربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: در اوایل لیگ برتر امتیازات زیادی از دست دادیم و نتایج تیم بیشتر مساوی یا شکست بود.
امتیازات زیادی در اوایل فصل از دست دادیم/ از فردا به آسیا فکر می‌کنیم

فروش بک لینک

موسیقی

View more posts from this author