امحای حریق و نجات سه نوجوان در حادثه آتش‌‌سوزی بلوار کشاورز

امحای حریق و نجات سه نوجوان در حادثه آتش‌‌سوزی بلوار کشاورز
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: در حادثه آتش‌سوزی بلوار کشاورز نیروهای آتش‌نشانی خود را به کام حریق فرستادند و جان سه نوجوان محبوس شده را نجات و آتش را امحا کردند.

امحای حریق و نجات سه نوجوان در حادثه آتش‌‌سوزی بلوار کشاورز

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: در حادثه آتش‌سوزی بلوار کشاورز نیروهای آتش‌نشانی خود را به کام حریق فرستادند و جان سه نوجوان محبوس شده را نجات و آتش را امحا کردند.
امحای حریق و نجات سه نوجوان در حادثه آتش‌‌سوزی بلوار کشاورز

بک لینک

View more posts from this author