امدادگران امشب در کمپ می‌مانند/ انتقال پیکرها به فردا موکول شد

امدادگران امشب در کمپ می‌مانند/ انتقال پیکرها به فردا موکول شد
استاندار اصفهان گفت: امدادگران امشب در محل کمپ خواهند ماند، پیکرهایی پیدا شده و فعلاً امکان انتقال به دلیل شرایط جوی امکان‌پذیر نیست.

امدادگران امشب در کمپ می‌مانند/ انتقال پیکرها به فردا موکول شد

استاندار اصفهان گفت: امدادگران امشب در محل کمپ خواهند ماند، پیکرهایی پیدا شده و فعلاً امکان انتقال به دلیل شرایط جوی امکان‌پذیر نیست.
امدادگران امشب در کمپ می‌مانند/ انتقال پیکرها به فردا موکول شد

View more posts from this author