امضای موافقتنامه‌ همکاری بین لرستان و پاریس در بخش شیلات

امضای موافقتنامه‌ همکاری بین لرستان و پاریس در بخش شیلات
استاندار لرستان گفت: بزرگ‌ترین موافقتنامه همکاری‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات بین لرستان و پاریس امضا شد.

امضای موافقتنامه‌ همکاری بین لرستان و پاریس در بخش شیلات

استاندار لرستان گفت: بزرگ‌ترین موافقتنامه همکاری‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات بین لرستان و پاریس امضا شد.
امضای موافقتنامه‌ همکاری بین لرستان و پاریس در بخش شیلات

cars

View more posts from this author