امنیت و آسایش عنبرآباد مدیون تلاش‌های قضایی و امنیتی است

امنیت و آسایش عنبرآباد مدیون تلاش‌های قضایی و امنیتی است
فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: این امنیت و آسایش مدیون تلاش‌های خالصانه مجموعه قضایی و امنیتی شهرستان است و امیدواریم شاهد رشد و رونق هرچه بهتر و بهار سرمایه‌گذاری در عنبرآباد باشیم.

امنیت و آسایش عنبرآباد مدیون تلاش‌های قضایی و امنیتی است

فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: این امنیت و آسایش مدیون تلاش‌های خالصانه مجموعه قضایی و امنیتی شهرستان است و امیدواریم شاهد رشد و رونق هرچه بهتر و بهار سرمایه‌گذاری در عنبرآباد باشیم.
امنیت و آسایش عنبرآباد مدیون تلاش‌های قضایی و امنیتی است

car

View more posts from this author