انتخابات کمیسیون ورزشکاران آبان‌ماه برگزار می‌شود/ تلاش باری حفظ جایگاه ششمی در بازی‌های آسیایی 2018

انتخابات کمیسیون ورزشکاران آبان‌ماه برگزار می‌شود/ تلاش باری حفظ جایگاه ششمی در بازی‌های آسیایی 2018
رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران 12 آبان ماه برگزار می‌شود، گفت: مهلت ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز گذشته به پایان رسید و در مجموع 57 نفر برای حضور در این انتخابات نامزد شدند.

انتخابات کمیسیون ورزشکاران آبان‌ماه برگزار می‌شود/ تلاش باری حفظ جایگاه ششمی در بازی‌های آسیایی 2018

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه انتخابات کمیسیون ورزشکاران 12 آبان ماه برگزار می‌شود، گفت: مهلت ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز گذشته به پایان رسید و در مجموع 57 نفر برای حضور در این انتخابات نامزد شدند.
انتخابات کمیسیون ورزشکاران آبان‌ماه برگزار می‌شود/ تلاش باری حفظ جایگاه ششمی در بازی‌های آسیایی 2018

View more posts from this author