انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا

انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا
فرماندار شهرضا با انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا، گفت: این مکان به معضلی برای مسافرین تبدیل شده است و به ویژه در ایام عید با مشکلات فراوانی مواجه ‌می‌شویم.

انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا

فرماندار شهرضا با انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا، گفت: این مکان به معضلی برای مسافرین تبدیل شده است و به ویژه در ایام عید با مشکلات فراوانی مواجه ‌می‌شویم.
انتقاد از نبود تابلوهای راهنمایی رانندگی در محور ورودی جنوب شهرضا

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author