انتقاد از پیله به حجاب بانوان تا تلاش دشمن برای انهدام کارخانه بسیجی‌ساز/ رونمایی از دلال ترامپ

انتقاد از پیله به حجاب بانوان تا تلاش دشمن برای انهدام کارخانه بسیجی‌ساز/ رونمایی از دلال ترامپ
نماز جمعه امروز (18 اسفندماه) در سراسر ایران اسلامی برگزار شد و ائمه جمعه محور صحبت‌هایشان را بیشتر روی «حجاب»، «عدم مذاکره با دشمن بر سر صنایع موشکی»، «انتقاد از رقص دختران در حضور شهردار تهران» و … قرار دادند.

انتقاد از پیله به حجاب بانوان تا تلاش دشمن برای انهدام کارخانه بسیجی‌ساز/ رونمایی از دلال ترامپ

نماز جمعه امروز (18 اسفندماه) در سراسر ایران اسلامی برگزار شد و ائمه جمعه محور صحبت‌هایشان را بیشتر روی «حجاب»، «عدم مذاکره با دشمن بر سر صنایع موشکی»، «انتقاد از رقص دختران در حضور شهردار تهران» و … قرار دادند.
انتقاد از پیله به حجاب بانوان تا تلاش دشمن برای انهدام کارخانه بسیجی‌ساز/ رونمایی از دلال ترامپ

View more posts from this author