انتقاد مصباحی‌مقدم از رونق یافتن سودسپرده بانکی/ تعداد شعب بانک‌های ایران در دنیا کم‌نظیر است

انتقاد مصباحی‌مقدم از رونق یافتن سودسپرده بانکی/ تعداد شعب بانک‌های ایران در دنیا کم‌نظیر است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از رونق یافتن سودسپرده بانکی گفت: روحانیت هنوز به این شکل و مدل مدیریتی اعتراض نکرده و مردم را روشن نکرده است که مدیری انتخاب کنید که انقلابی و جهادی و اسلامی عمل کنند.

انتقاد مصباحی‌مقدم از رونق یافتن سودسپرده بانکی/ تعداد شعب بانک‌های ایران در دنیا کم‌نظیر است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از رونق یافتن سودسپرده بانکی گفت: روحانیت هنوز به این شکل و مدل مدیریتی اعتراض نکرده و مردم را روشن نکرده است که مدیری انتخاب کنید که انقلابی و جهادی و اسلامی عمل کنند.
انتقاد مصباحی‌مقدم از رونق یافتن سودسپرده بانکی/ تعداد شعب بانک‌های ایران در دنیا کم‌نظیر است

View more posts from this author