انتقال آب استان خوزستان برای مصارف کشاورزی خلاف قانون است

انتقال آب استان خوزستان برای مصارف کشاورزی خلاف قانون است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: خوزستان به شدت نیازمند آب برای تأمین آب مورد نیاز مزارع کشاورزی و شرب مردم بوده و انتقال آب این استان برای مصارف کشاورزی خلاف منطق و قانون است.

انتقال آب استان خوزستان برای مصارف کشاورزی خلاف قانون است

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: خوزستان به شدت نیازمند آب برای تأمین آب مورد نیاز مزارع کشاورزی و شرب مردم بوده و انتقال آب این استان برای مصارف کشاورزی خلاف منطق و قانون است.
انتقال آب استان خوزستان برای مصارف کشاورزی خلاف قانون است

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author