انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معناست/ مسئله ریزگرد به این زودی‌ها حل نمی‌شود

انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معناست/ مسئله ریزگرد به این زودی‌ها حل نمی‌شود
نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معنا است، گفت: مجلس برای مهار ریزگردها در بحث تخصیص اعتبار اقداماتی را انجام داده است، اما این مسئله به این زودی حل نمی‌شود.

انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معناست/ مسئله ریزگرد به این زودی‌ها حل نمی‌شود

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معنا است، گفت: مجلس برای مهار ریزگردها در بحث تخصیص اعتبار اقداماتی را انجام داده است، اما این مسئله به این زودی حل نمی‌شود.
انتقال آب خوزستان به دیگر استان‌ها بی‌معناست/ مسئله ریزگرد به این زودی‌ها حل نمی‌شود

View more posts from this author