انتقال بقایای انسانی 5 هزار ساله شهر سوخته به موزه بزرگ خراسان

انتقال بقایای انسانی 5 هزار ساله شهر سوخته به موزه بزرگ خراسان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: به مناسبت آغاز سال نو، در اقدامی فرهنگی توسط اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی بخشی از آثار تاریخی فرهنگی و آیین تدفین شهر سوخته در گورستان دوران پیش از تاریخ به نمایش گذاشته می‌شود.

انتقال بقایای انسانی 5 هزار ساله شهر سوخته به موزه بزرگ خراسان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: به مناسبت آغاز سال نو، در اقدامی فرهنگی توسط اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی بخشی از آثار تاریخی فرهنگی و آیین تدفین شهر سوخته در گورستان دوران پیش از تاریخ به نمایش گذاشته می‌شود.
انتقال بقایای انسانی 5 هزار ساله شهر سوخته به موزه بزرگ خراسان

View more posts from this author