انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج

انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجساد جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج منتقل می‌شوند.

انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجساد جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج منتقل می‌شوند.
انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی به یاسوج

View more posts from this author