انتقال 33 نفر از زائران حادثه‌دیده گچسارانی

انتقال 33 نفر از زائران حادثه‌دیده گچسارانی
فرماندار گچساران گفت: با همکاری سازمان هوافضای سپاه و اورژانس کشور 33 نفر از حادثه‌دیدگان واژگونی اتوبوس زائران مشهد مقدس با هواپیمای اختصاصی از فرودگاه بین‌المللی بیرجند به گچساران منتقل شدند.

انتقال 33 نفر از زائران حادثه‌دیده گچسارانی

فرماندار گچساران گفت: با همکاری سازمان هوافضای سپاه و اورژانس کشور 33 نفر از حادثه‌دیدگان واژگونی اتوبوس زائران مشهد مقدس با هواپیمای اختصاصی از فرودگاه بین‌المللی بیرجند به گچساران منتقل شدند.
انتقال 33 نفر از زائران حادثه‌دیده گچسارانی

View more posts from this author