انتقال 37 مجروح تصادفات جاده‌ای قم با اورژانس هوایی

انتقال 37 مجروح تصادفات جاده‌ای قم با اورژانس هوایی
سخنگوی اورژانس استان قم گفت: امسال از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون 37 مجروح تصادفات جاده‌ای استان با 11 پرواز با اورژانس هوایی به بیمارستان‌های شهر قم انتقال پیدا کردند.

انتقال 37 مجروح تصادفات جاده‌ای قم با اورژانس هوایی

سخنگوی اورژانس استان قم گفت: امسال از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون 37 مجروح تصادفات جاده‌ای استان با 11 پرواز با اورژانس هوایی به بیمارستان‌های شهر قم انتقال پیدا کردند.
انتقال 37 مجروح تصادفات جاده‌ای قم با اورژانس هوایی

View more posts from this author