انجام 1790 مورد مأموریت توسط اورژانس استان زنجان

انجام 1790 مورد مأموریت توسط اورژانس استان زنجان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان تعداد مأموریت‌های اورژانس را در مدت زمان اجرای طرح نوروزی یک هزار و 790 مورد اعلام کرد و گفت: یک هزار و 136 مورد از این عملیات‌ها مربوط به حوادث شهری بوده است.

انجام 1790 مورد مأموریت توسط اورژانس استان زنجان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان تعداد مأموریت‌های اورژانس را در مدت زمان اجرای طرح نوروزی یک هزار و 790 مورد اعلام کرد و گفت: یک هزار و 136 مورد از این عملیات‌ها مربوط به حوادث شهری بوده است.
انجام 1790 مورد مأموریت توسط اورژانس استان زنجان

خرید بک لینک

View more posts from this author