انجام 45 هزار واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی

انجام 45 هزار واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: 45 هزار و 700 واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی انجام شده است.

انجام 45 هزار واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: 45 هزار و 700 واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی انجام شده است.
انجام 45 هزار واکسیناسیون برای مقابله با بیماری تب برفکی

خبر جدید

View more posts from this author