انجام 8 هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گیلان

انجام 8 هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گیلان
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از 8 هزار و 389 مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این استان خبر داد.

انجام 8 هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گیلان

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از 8 هزار و 389 مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی از ابتدای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این استان خبر داد.
انجام 8 هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی گیلان

سایت استخدامی

آگهی استخدام

View more posts from this author