انحراف خودروی ال 90 در جاده گهرباران

انحراف خودروی ال 90 در جاده گهرباران
یک دستگاه خودروی ال 90 با دو سرنشین زن در جاده گهرباران شهرستان میاندورود منحرف و به کانال کنار جاده سقوط کرد.

انحراف خودروی ال 90 در جاده گهرباران

یک دستگاه خودروی ال 90 با دو سرنشین زن در جاده گهرباران شهرستان میاندورود منحرف و به کانال کنار جاده سقوط کرد.
انحراف خودروی ال 90 در جاده گهرباران

فروش بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author