انسداد دو محور در سیستان و بلوچستان

انسداد دو محور در سیستان و بلوچستان
فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: از ساعت 18 امروز به علت افزایش میزان گرد و غبار دو محور زاهدان ـ زابل و زاهدان ـ بم، مسدود شده است.

انسداد دو محور در سیستان و بلوچستان

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: از ساعت 18 امروز به علت افزایش میزان گرد و غبار دو محور زاهدان ـ زابل و زاهدان ـ بم، مسدود شده است.
انسداد دو محور در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author