انصراف تیم پالایش نفت آبادان از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا

انصراف تیم پالایش نفت آبادان از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا
مدیرعامل پالایش نفت آبادان از انصراف تیم بسکتبال این باشگاه از رقابت‌های غرب آسیا خبر داد.

انصراف تیم پالایش نفت آبادان از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا

مدیرعامل پالایش نفت آبادان از انصراف تیم بسکتبال این باشگاه از رقابت‌های غرب آسیا خبر داد.
انصراف تیم پالایش نفت آبادان از حضور در مسابقات بسکتبال غرب آسیا

View more posts from this author