انعقاد تفاهمنامه همکاری میان میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از انعقاد تفاهمنامه همکاری میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی در راستای آموزش رایگان صنایع دستی خبر داد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از انعقاد تفاهمنامه همکاری میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی در راستای آموزش رایگان صنایع دستی خبر داد.
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان میراث فرهنگی و فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی

خبر جدید

View more posts from this author