انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل/ مصدوم شدن 5 نفر

انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل/ مصدوم شدن 5 نفر
انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل پنج مصدوم برجای گذاشت که دو تن از مصدومان با بالگرد به بیمارستان سوانح و سوختگی زارع منتقل شدند.

انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل/ مصدوم شدن 5 نفر

انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل پنج مصدوم برجای گذاشت که دو تن از مصدومان با بالگرد به بیمارستان سوانح و سوختگی زارع منتقل شدند.
انفجار دیگ بخار در شهرک صنعتی آمل/ مصدوم شدن 5 نفر

View more posts from this author