انفجار گاز در یک خانه در اهواز با 7 کشته و زخمی

انفجار گاز در یک خانه در اهواز با 7 کشته و زخمی
انفجار گاز در خانه‌ای در کوی رمضان اهواز باعث کشته و مجروحیت 7 نفر شد.

انفجار گاز در یک خانه در اهواز با 7 کشته و زخمی

انفجار گاز در خانه‌ای در کوی رمضان اهواز باعث کشته و مجروحیت 7 نفر شد.
انفجار گاز در یک خانه در اهواز با 7 کشته و زخمی

View more posts from this author