انقلاب اسلامی محصول جهاد است

انقلاب اسلامی محصول جهاد است
معاون سیاسی پدافند هوایی محرم گفت: انقلاب اسلامی محصول جهاد است و امام(ره)، انقلاب را با اندیشه و عمل آغاز کرد. جهاد یعنی تلاش به‌طور مطلق و اسلام یک نوع زیست جهادی را به بشر معرفی می‌کند که در منش حضرت زهرا (س) آن را می‌بینیم.

انقلاب اسلامی محصول جهاد است

معاون سیاسی پدافند هوایی محرم گفت: انقلاب اسلامی محصول جهاد است و امام(ره)، انقلاب را با اندیشه و عمل آغاز کرد. جهاد یعنی تلاش به‌طور مطلق و اسلام یک نوع زیست جهادی را به بشر معرفی می‌کند که در منش حضرت زهرا (س) آن را می‌بینیم.
انقلاب اسلامی محصول جهاد است

View more posts from this author