انهدام باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در ایلام

انهدام باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در ایلام
مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایلام از دستگیری و انهدام یک باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

انهدام باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در ایلام

مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ایلام از دستگیری و انهدام یک باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد.
انهدام باند قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی در ایلام

میهن دانلود

View more posts from this author