انهدام باند مسلح قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان

انهدام باند مسلح قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان
دادستان عمومی و انقلاب کهنوج از مورد ضربه قرار گرفتن یکی از باندهای فعال و مسلح قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: اعضای این باند اقدام به جابه‌جایی محموله‌های کلان مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان‌های عمقی کشور می‌کردند.

انهدام باند مسلح قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کهنوج از مورد ضربه قرار گرفتن یکی از باندهای فعال و مسلح قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: اعضای این باند اقدام به جابه‌جایی محموله‌های کلان مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان‌های عمقی کشور می‌کردند.
انهدام باند مسلح قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان

View more posts from this author