انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود – مراغه

انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود – مراغه
فرمانده انتظامی مراغه گفت: دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود ـ مراغه متلاشی شد.

انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود – مراغه

فرمانده انتظامی مراغه گفت: دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود ـ مراغه متلاشی شد.
انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در جاده هشترود – مراغه

View more posts from this author