اهالی کرج امشب با دو شهید گمنام وداع می‌‌کنند

اهالی کرج امشب با دو شهید گمنام وداع می‌‌کنند
امشب مردم کرج با دو شهید گمنام در مسجد امام جعفر صادق(ع) این شهر به دردل نشسته و وداع خواهند کرد.

اهالی کرج امشب با دو شهید گمنام وداع می‌‌کنند

امشب مردم کرج با دو شهید گمنام در مسجد امام جعفر صادق(ع) این شهر به دردل نشسته و وداع خواهند کرد.
اهالی کرج امشب با دو شهید گمنام وداع می‌‌کنند

View more posts from this author