اهدای لوح شجاعت بسیج دانشجویی به دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد

اهدای لوح شجاعت بسیج دانشجویی به دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد
به دلیل عزم جدی در مقابله با زمین‌خواری و برخورد با سایر جرائم، لوح شجاعت از سوی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد به دادستان عمومی و انقلاب استان اهدا شد.

اهدای لوح شجاعت بسیج دانشجویی به دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد

به دلیل عزم جدی در مقابله با زمین‌خواری و برخورد با سایر جرائم، لوح شجاعت از سوی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد به دادستان عمومی و انقلاب استان اهدا شد.
اهدای لوح شجاعت بسیج دانشجویی به دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد

اندروید

View more posts from this author