اهل سنت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند

اهل سنت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: این استان دارای 128 شهید، آزاده و جانباز از جامعه اهل سنت است که این آمار نشانه حضور پررنگ جامعه اهل سنت در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران است.

اهل سنت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: این استان دارای 128 شهید، آزاده و جانباز از جامعه اهل سنت است که این آمار نشانه حضور پررنگ جامعه اهل سنت در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران است.
اهل سنت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند

فروش بک لینک

car

View more posts from this author