اهواز، آبادان و خرمشهر سال آبی سختی در پیش دارند

اهواز، آبادان و خرمشهر سال آبی سختی در پیش دارند
استاندار خوزستان گفت: به طور حتم سال آینده برای شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان سال آبی سختی در پیش است.

اهواز، آبادان و خرمشهر سال آبی سختی در پیش دارند

استاندار خوزستان گفت: به طور حتم سال آینده برای شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان سال آبی سختی در پیش است.
اهواز، آبادان و خرمشهر سال آبی سختی در پیش دارند

View more posts from this author