اوج هیجان در بابل، مدعیان در اندیشه پیروزی

اوج هیجان در بابل، مدعیان در اندیشه پیروزی
در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ دسته اول، تیم‌های مدعی نفت مسجدسلیمان و خونه به خونه بابل در بابل، حساس‌ترین بازی این هفته را برگزار می کنند.

اوج هیجان در بابل، مدعیان در اندیشه پیروزی

در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ دسته اول، تیم‌های مدعی نفت مسجدسلیمان و خونه به خونه بابل در بابل، حساس‌ترین بازی این هفته را برگزار می کنند.
اوج هیجان در بابل، مدعیان در اندیشه پیروزی

View more posts from this author