اورژانس تبریز 47 نفر را به زندگی بازگرداند

اورژانس تبریز 47 نفر را به زندگی بازگرداند
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: کارشناسان اعزامی اورژانس تبریز در ماموریت‌های ابلاغی در 10 ماه گذشته توانستند 47 نفر را به زندگی بازگردانده و حیات دوباره ببخشند.

اورژانس تبریز 47 نفر را به زندگی بازگرداند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: کارشناسان اعزامی اورژانس تبریز در ماموریت‌های ابلاغی در 10 ماه گذشته توانستند 47 نفر را به زندگی بازگردانده و حیات دوباره ببخشند.
اورژانس تبریز 47 نفر را به زندگی بازگرداند

View more posts from this author