اورژانس هوائی برای نجات جان پسری 7 ساله عازم اهر شد

اورژانس هوائی برای نجات جان پسری 7 ساله عازم اهر شد
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌‌شرقی گفت: بالگرد اورژانس هوائی برای نجات جان پسری هفت ساله که در تصادف دچار صدمات شدیدی شده بود، عازم شهرستان اهر شد.

اورژانس هوائی برای نجات جان پسری 7 ساله عازم اهر شد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌‌شرقی گفت: بالگرد اورژانس هوائی برای نجات جان پسری هفت ساله که در تصادف دچار صدمات شدیدی شده بود، عازم شهرستان اهر شد.
اورژانس هوائی برای نجات جان پسری 7 ساله عازم اهر شد

بک لینک

View more posts from this author