اولویت خونه به خونه پیروزی در همه بازی‌هاست/ تلاش می‌کنیم تا به فینال جام حذفی برسیم

اولویت خونه به خونه پیروزی در همه بازی‌هاست/ تلاش می‌کنیم تا به فینال جام حذفی برسیم
سرمربی تیم خونه به خونه بابل در پاسخ به این پرسش که اولویت خونه به خونه حضور در فینال لیگ حذفی است یا صعود به لیگ برتر، گفت: برای ما اولویت این است که هر بازی را ببریم و هر دو برای ما در اولویت هستند.

اولویت خونه به خونه پیروزی در همه بازی‌هاست/ تلاش می‌کنیم تا به فینال جام حذفی برسیم

سرمربی تیم خونه به خونه بابل در پاسخ به این پرسش که اولویت خونه به خونه حضور در فینال لیگ حذفی است یا صعود به لیگ برتر، گفت: برای ما اولویت این است که هر بازی را ببریم و هر دو برای ما در اولویت هستند.
اولویت خونه به خونه پیروزی در همه بازی‌هاست/ تلاش می‌کنیم تا به فینال جام حذفی برسیم

View more posts from this author