اولین اردوگاه دانشجویی آستان قدس در مشهد افتتاح می‌شود/ ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در حرم رضوی در ایام نوروز

اولین اردوگاه دانشجویی آستان قدس در مشهد افتتاح می‌شود/ ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در حرم رضوی در ایام نوروز
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از بهره‌برداری از اولین مرکز برگزاری اردوهای دانشجویی با عنوان «رویش مهر» خبر داد.

اولین اردوگاه دانشجویی آستان قدس در مشهد افتتاح می‌شود/ ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در حرم رضوی در ایام نوروز

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از بهره‌برداری از اولین مرکز برگزاری اردوهای دانشجویی با عنوان «رویش مهر» خبر داد.
اولین اردوگاه دانشجویی آستان قدس در مشهد افتتاح می‌شود/ ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در حرم رضوی در ایام نوروز

View more posts from this author