اولین حضور رسمی محمدرضا خلعتبری در ترکیب پدیده خراسان

اولین حضور رسمی محمدرضا خلعتبری در ترکیب پدیده خراسان
ترکیب تیم فوتبال پدیده خراسان در بازی امشب مقابل پیکان اعلام شد که در این ترکیب، نام محمدرضا خلعتبری بازیکن جدید این تیم نیز به چشم می‌خورد.

اولین حضور رسمی محمدرضا خلعتبری در ترکیب پدیده خراسان

ترکیب تیم فوتبال پدیده خراسان در بازی امشب مقابل پیکان اعلام شد که در این ترکیب، نام محمدرضا خلعتبری بازیکن جدید این تیم نیز به چشم می‌خورد.
اولین حضور رسمی محمدرضا خلعتبری در ترکیب پدیده خراسان

View more posts from this author