او عاشق اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌ (س) بود‌

او عاشق اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌ (س) بود‌
در طول چند سال زندگی با ولی‌الله‌، هیچ‌گاه اشک چشم او راندیدم. اما یک‌بار که همزمان با ایام فاطمیه در مرخصی بود‌، از مصائب حضرت زهرا(س) برایمان سخن گفت‌. لحظاتی بعد قطرات اشک بر گونه‌هایش جاری شد و به‌شدت گریست‌. او عاشق اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌(س) بود‌.

او عاشق اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌ (س) بود‌

در طول چند سال زندگی با ولی‌الله‌، هیچ‌گاه اشک چشم او راندیدم. اما یک‌بار که همزمان با ایام فاطمیه در مرخصی بود‌، از مصائب حضرت زهرا(س) برایمان سخن گفت‌. لحظاتی بعد قطرات اشک بر گونه‌هایش جاری شد و به‌شدت گریست‌. او عاشق اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌(س) بود‌.
او عاشق اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه حضرت فاطمه‌ (س) بود‌

View more posts from this author