اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند

اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با ادعای اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمر صنعت را شکست، گفت: اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند.

اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با ادعای اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمر صنعت را شکست، گفت: اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند.
اکثر واحدهای صنعتی با انباشت کالا مواجه هستند

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author