ایران اسلامی نیازمند مدل فرهنگی جبهه مقاومت لبنان و سوریه است/شهید تهرانی مقدم مایه افتخار جمهوری اسلامی است

ایران اسلامی نیازمند مدل فرهنگی جبهه مقاومت لبنان و سوریه است/شهید تهرانی مقدم مایه افتخار جمهوری اسلامی است
مدیر شبکه کودک و نوجوان صدا و سیما گفت: مدل‌هایی که بر اساس جبهه مقاومت در کشورهای لبنان و سوریه در حال شکل‌گیری است به گونه‌ای است که تمام گروه‌ها در مسیر مقاومت و جبهه واحد در کنار هم جمع کرده است.

ایران اسلامی نیازمند مدل فرهنگی جبهه مقاومت لبنان و سوریه است/شهید تهرانی مقدم مایه افتخار جمهوری اسلامی است

مدیر شبکه کودک و نوجوان صدا و سیما گفت: مدل‌هایی که بر اساس جبهه مقاومت در کشورهای لبنان و سوریه در حال شکل‌گیری است به گونه‌ای است که تمام گروه‌ها در مسیر مقاومت و جبهه واحد در کنار هم جمع کرده است.
ایران اسلامی نیازمند مدل فرهنگی جبهه مقاومت لبنان و سوریه است/شهید تهرانی مقدم مایه افتخار جمهوری اسلامی است

View more posts from this author