ایران اسلامی همواره بر مسیر صلح و دوستی گام برداشته است

ایران اسلامی همواره بر مسیر صلح و دوستی گام برداشته است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ایران اسلامی نیز مفتخر است که در مسیر اسلام ناب محمدی و تاسی از سیره پیامبر عظیم‌الشان، همواره بر مسیر عدل، صلح و دوستی گام برداشته است.

ایران اسلامی همواره بر مسیر صلح و دوستی گام برداشته است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ایران اسلامی نیز مفتخر است که در مسیر اسلام ناب محمدی و تاسی از سیره پیامبر عظیم‌الشان، همواره بر مسیر عدل، صلح و دوستی گام برداشته است.
ایران اسلامی همواره بر مسیر صلح و دوستی گام برداشته است

خرید بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author