ایران باید بخش عمده‌ای از بازار بلاتکلیف روسیه را تصاحب کند

ایران باید بخش عمده‌ای از بازار بلاتکلیف روسیه را تصاحب کند
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: حجم مبادلات روسیه و ترکیه 4.5 میلیارد دلار بود که امروز این بازار بلاتکلیف مانده و ما باید تلاش کنیم بخش عمده‌ای از این بازار را به تصاحب درآوریم.

ایران باید بخش عمده‌ای از بازار بلاتکلیف روسیه را تصاحب کند

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: حجم مبادلات روسیه و ترکیه 4.5 میلیارد دلار بود که امروز این بازار بلاتکلیف مانده و ما باید تلاش کنیم بخش عمده‌ای از این بازار را به تصاحب درآوریم.
ایران باید بخش عمده‌ای از بازار بلاتکلیف روسیه را تصاحب کند

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

View more posts from this author