ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت و خودباوری می‌دهد

ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت و خودباوری می‌دهد
نماینده ولی فقیه در کشور عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت، خودباوری و استقلال‌طلبی می‌دهد.

ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت و خودباوری می‌دهد

نماینده ولی فقیه در کشور عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت، خودباوری و استقلال‌طلبی می‌دهد.
ایران به مردم سوریه و فلسطین روحیه شجاعت و خودباوری می‌دهد

View more posts from this author