ایران در عرصه‌های بین‌المللی حرف اول را می‌زند

ایران در عرصه‌های بین‌المللی حرف اول را می‌زند
نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس با اشاره به اینکه مردم ایران مقوله‌ای به نام ولایت‌فقیه دارند که هیچ‌گاه پشت ولایت‌فقیه را خالی نمی‌کنند، گفت: اگر در کشور امنیت وجود داشته و ایران در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه حرف اول را می‌زند این از برکت وجود اصل ولایت‌فقیه است.

ایران در عرصه‌های بین‌المللی حرف اول را می‌زند

نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس با اشاره به اینکه مردم ایران مقوله‌ای به نام ولایت‌فقیه دارند که هیچ‌گاه پشت ولایت‌فقیه را خالی نمی‌کنند، گفت: اگر در کشور امنیت وجود داشته و ایران در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه حرف اول را می‌زند این از برکت وجود اصل ولایت‌فقیه است.
ایران در عرصه‌های بین‌المللی حرف اول را می‌زند

View more posts from this author