ایستگاه شماره 2 آتش‌نشانی در چالوس افتتاح می‌شود

ایستگاه شماره 2 آتش‌نشانی در چالوس افتتاح می‌شود
رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چالوس از بهره‌برداری ساختمان ایستگاه شماره دو آتش‌نشانی در این شهرستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

ایستگاه شماره 2 آتش‌نشانی در چالوس افتتاح می‌شود

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چالوس از بهره‌برداری ساختمان ایستگاه شماره دو آتش‌نشانی در این شهرستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
ایستگاه شماره 2 آتش‌نشانی در چالوس افتتاح می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author